วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

  1. เก็บปลายทาง (สำหรับสินค้ามูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท)
  2. โอนเงิน
  3. บัตรเครดิต Qwik