ระบบไอดี

ระบบไอดี

ระบบไอดี (Air Intake System) มีหน้าที่หลักในการนำเอาอากาศที่สะอาดเข้ากระบอกสูบตามปริมาตรที่ต้องการ ส่วนประกอบของระบบไอดี ได้แก่ แอร์โฟร์ ลิ้นปีกผีเสื้อ MAP SENSOR หม้อกรองอากาศ ท่อไอดี