แอร์โฟร์

Showing all 13 results

แอร์โฟร์

แอร์โฟร์ (Mass Airflow Sensor) หรือ มาตรวัดมวลอากาศ ทำหน้าที่วัดการไหลของอากาศ ผ่านท่อร่วมไอดี ส่งสัญญาณแรงดันไฟฟ้าไปที่กล่อง ECU โดยใช้สัญญาณนี้ในการควบคุมเครื่องยนต์ ปริมาณน้ำมันที่จะต้องฉีด จังหวะในการจุดระเบิด อะไหล่ของ B PLUS AUTO ผ่านมาตรฐานการทดสอบจากโรงงานทุกชิ้น สินค้ารับประกันยาวนาน 3 เดือน

-8%