ลิ้นปีกผีเสื้อ

Showing all 17 results

ลิ้นปีกผีเสื้อ

ลิ้นปีกผีเสื้อ (Throttle Body) หรือ ปากลิ้นเร่ง มีหน้าที่หลักในการหมุนเปิด-ปิด ควบคุมปริมาณอากาศที่ไหลเข้าสู่เครื่องยนต์ โดยขณะเครื่องยนต์เดินเบา ลิ้นปีกผีเสื้อจะเปิดให้อากาศเข้าไปเพียงเล็กน้อย ตรงกันข้ามหากใช้รอบเครื่องสูง ลิ้นปีกผีเสื้อก็จะเปิดให้อากาศเข้าไปในเครื่องยนต์มากขึ้นตามการเหยียบคันเร่ง อะไหล่ของ B PLUS AUTO ผ่านมาตรฐานการทดสอบจากโรงงานทุกชิ้น สินค้ารับประกันยาวนาน 3 เดือน

-7%
+
สินค้าหมดแล้ว
+
สินค้าหมดแล้ว
-14%