เซ็นเซอร์ในระบบเครื่องยนต์

เซ็นเซอร์ในระบบเครื่องยนต์

เซ็นเซอร์ในระบบเครื่องยนต์ (Automotive Engine Sensor) ประกอบด้วย เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยว ออกซิเจนเซ็นเซอร์ น็อคเซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์ VVT ทำหน้าที่ส่งค่าที่ได้ต่างๆไปยังกล่อง ECU