เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยว

Showing all 20 results

เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยว

เซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยว (Camshaft Positioning Sensor – CMP) ทำหน้าที่ตรวจจับการหมุนของเพลาลูกเบี้ยว ตัวเซ็นเชอร์นี้ก็จะส่งค่าสัญญาณไปยังกล่อง ECU เพื่อกำหนดการจ่ายน้ำมันในแต่ละสูบ อะไหล่ของ B PLUS AUTO ผ่านมาตรฐานการทดสอบจากโรงงานทุกชิ้น สินค้ารับประกันยาวนาน 3 เดือน

-11%
-11%