น็อคเซ็นเซอร์

Showing all 3 results

น็อคเซ็นเซอร์

น็อคเซ็นเซอร์ (Knock Sensor) มีหน้าที่คอยตรวจจับการสั่นสะเทือนจากการน็อค เนื่องจากส่วนผสมบางเกินไป หรือตั้งองศาจุดระเบิดไม่ถูกต้อง หรือ ใช้น้ำมันออกเทนผิด โดยส่งสัญญาณแรงดันไฟฟ้าไปยังกล่อง ECU เพื่อหน่วงจังหวะการจุดระเบิด อะไหล่ของ B PLUS AUTO ผ่านมาตรฐานการทดสอบจากโรงงานทุกชิ้น สินค้ารับประกันยาวนาน 3 เดือน