ออกซิเจนเซ็นเซอร์ (ไอเสีย)

ออกซิเจนเซ็นเซอร์

ออกซิเจนเซ็นเซอร์ (O2 Sensor) หรือ เซ็นเซอร์ไอเสีย ทำหน้าที่ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในก๊าซไอเสียแล้วส่งสัญญาณกลับไปให้ กล่อง ECU เพื่อให้กล่องควบคุมระบบเครื่องยนต์ รู้สภาวะอัตราส่วนผสมน้ำมันกับอากาศ เพื่อเพิ่มหรือลดการจ่ายน้ำมันให้เหมาะสม อะไหล่ของ B PLUS AUTO ผ่านมาตรฐานการทดสอบจากโรงงานทุกชิ้น สินค้ารับประกันยาวนาน 3 เดือน

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก