Showing all 4 results

เซ็นเซอร์ VVTI

เซ็นเซอร์ VVTI (Variable Valve Timing) มีหน้าที่ประเมินผลจากการสั่งงานของรอบเครื่องยนต์ (RPM) องศาการเปิดลิ้นปีกผีเสื้อ และปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้เพลาราวลิ้นฝั่งไอดีเปิดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้ตามจังหวะ ในปริมาณที่มากและเร็วขึ้นตามการใช้งานของกำลังเครื่องยนต์ ระบบนี้จะทำให้ใช้น้ำมันน้อยลง รับอากาศได้มากขึ้น และมีการเผาไหม้ที่ดีขึ้นเมื่อรอบเครื่องยนต์สูง อะไหล่ของ B PLUS AUTO ผ่านมาตรฐานการทดสอบจากโรงงานทุกชิ้น สินค้ารับประกันยาวนาน 3 เดือน