ระบบกระจกไฟฟ้ารถยนต์

ระบบกระจกไฟฟ้ารถยนต์

ระบบกระจกไฟฟ้ารถยนต์ (Electronic Switch System) คือ ระบบที่ทำหน้าที่เปิดและปิดกระจกรถยนต์ โดยเริ่มต้นสั่งการทำงานจากการกดขึ้นหรือลงของสวิตช์กระจกไฟฟ้า ด้านแผงประตูของฝั่งคนขับ ส่งผ่านมอเตอร์กระจกไฟฟ้าให้ทำงานโดยการหมุนเพื่อให้ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่ขึ้นและลงเพื่อเปิดหรือปิดกระจก