สวิทช์กระจกไฟฟ้า

Showing all 32 results

สวิทช์กระจกไฟฟ้า

สวิทช์กระจกไฟฟ้า (Power Window Switch) มีหน้าที่หลักในการควบคุมการเปิด ปิด ของกระจก และ ระบบล็อคประตูของรถยนต์ อะไหล่ของ B PLUS AUTO ผ่านมาตรฐานการทดสอบจากโรงงานทุกชิ้น สินค้ารับประกันยาวนาน 3 เดือน