ปั๊มน้ำ

ปั๊มน้ำ (Engine Water Pump) มีหน้าที่หลักในการระบายตวามร้อนของเครื่องยนต์ไม่ให้ร้อนเกินไป โดยควบคุมการไหลเวียนสารหล่อเย็นผ่านหม้อน้ำและเครื่องยนต์

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก