ระบบจ่ายน้ำมัน

ระบบจ่ายน้ำมัน

ระบบจ่ายน้ำมัน หรือ ระบบน้ำมันเชื้อเพลง (Fuel System) คือ ระบบที่ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำมันเข้าสู่เครื่องยนต์ ประกอบด้วย ปั๊มติ๊ก ถังน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิง กรองน้ำมันเชื้อเพลิง และคาร์บูเรเตอร์ หรือหัวฉีด