ระบบจุดระเบิด

ระบบจุดระเบิด

ระบบจุดระเบิด (Ignition System) คือ ระบบที่ทำหน้าที่จ่ายประกายไฟเพื่อจุดระเบิดในกระบอกสูบ ตามจังหวะที่ลูกสูบแต่ละสูบเคลื่อนที่ให้เหมาะสมกับการทำงานของเครื่องยนต์ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กำเนิดกำลังไฟ ที่ใช้ในการนี้คือ คอยล์จุดระเบิด