คอยล์จุดระเบิด

Showing all 3 results

คอยล์จุดระเบิด

คอยล์จุดระเบิด (Ignition Coil) หรือ คอยล์หัวเทียน ใช้ในรถเครื่องยนต์เบนซิน ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าแรงต่ำ 12V เพิ่มให้เป็นไฟฟ้าแรงสูงถึง 18,000 ถึง 40,000 V ของแบตเตอรี่ โดยหลักการทำงานเหมือนหม้อแปลงไฟฟ้า โดยการแปลงไฟฟ้านี้เพื่อให้เกิดการกระโดดของกระแสไฟที่หัวเทียน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเผาไหม้ในระบบเครื่องยนต์