อะไหล่ช่วงล่าง

อะไหล่ช่วงล่าง

อะไหล่ช่วงล่างรถยนต์ (Suspension Parts) หน้าที่หลักของช่วงล่างรถยนต์ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของตัวรถยนต์ รองรับการสั่นสะเทือนระหว่างผิวถนนกับตัวรถ เพื่อให้รถยนต์เกาะถนน วิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นระบบรักษาการทรงตัวของรถ