ลูกหมากปีกนก

Showing all 1 result

ลูกหมากปีกนก (Ball Joint) ยึดติดอยู่ตรงปีกบนและปีกล่าง แต่ทำหน้าที่เป็นข้อต่อที่ให้ตัวได้ เมื่อกล่าวถึงระบบรองรับน้ำหนักช่วงล่างรถยนต์ สำคัญคือทำให้ล้อเคลี่อนที่อิสระไปมา หมุนซ้ายขวา ขึ้น ลง ตามทางลาดชัน และพื้นที่ต่างระดับได้ดี