ลูกหมากคันชัก

ลูกหมากคันชัก (Tie Rod End) แกนหัวจะยึดติดอยู่ตรงดุมล้อล็อกด้วยน็อตพร้อมปริ้นล็อกเพื่อความแน่น ส่วนปลายจะยึดติดกับคันส่งกลางหรือลูกหมากแร็คช์ (แล้วแต่ระบบบังคับ) อยู่ในส่วนของระบบบังคับเลี้ยวโดยตรง คันชักทำหน้าที่รับคำสั่งจากคันส่งกลางหรือราวแร็ค โดยการปรับมุมล้อให้ทำงานหันตามทิศทางที่กำลังส่งมากำหนด

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก