การจัดส่งสินค้า

       กรุงเทพ        กรุงเทพ   ต่างจังหวัด

   ส่งโดย

Kerry Express, SCG Express, DHL, Flash Express และอื่นๆ Grab, Lineman, Lalamove   บริษัท ขนส่งเอกชน**

   ค่าขนส่ง

คิดตามขนาดและน้ำหนัก

(ระบบจะคำนวณให้เมื่อสั่งซื้อสินค้า)

คิดตามระยะทางจริง

(ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน LINE)

คิดตามขนาดและน้ำหนัก

(ระบบจะคำนวณให้เมื่อสั่งซื้อสินค้า)

   ระยะเวลาการจัดส่ง

  1-2 วันทำการ

 ภายในวัน

  1-2 วันทำการ